Nutritional consults *

Bij het eerste consult, van minimaal 60 minuten,  zal uw medische voorgeschiedenis in beeld gebracht worden. Als u niet bij onze huisartsenpraktijk bent ingeschreven zal u gevraagd worden een uitdraai van uw eigen huisartsendossier mee te nemen. Uw bloeddruk en gewicht worden vastgelegd, eventueel wordt aanvullend laboratorium bloedonderzoek aangevraagd.

Vervolgens wordt uw energie niveau in kaart gebracht. Het gaat hier om "harde" biochemische energie: ATP, de brandstof van uw lichaam die in elk proces en door elk orgaan wordt gebruikt. Hierbij komt vanzelfsprekend uw bewegingspatroon aan de orde.

Er wordt dan samen met u een haalbaar plan opgesteld, met duidelijke korte termijn doelen.

In een tweede consult, 2 a 3 weken later, worden de eerste resultaten besproken en een vervolgbeleid gemaakt.

Het derde consult is na 2 maanden, soms kan het daarbij blijven, soms zullen vervolgconsulten afgesproken worden.

In het algemeen zal een succesvol traject maximaal 9 tot 12 maanden mogen duren.  

kosten: 1e consult: €100,-

2e, 3e en verder: €55,-

Vergoeding is afhankelijk van uw verzekeringspolis.

Voor een afspraak: bel 070-3065111

Share: