Facturering en verzekering voor huisartsenpraktijk

  • Alle nieuwe patiënten moeten zich bij ons online inschrijven voordat u een huisarts bezoekt
  • Stuur ons een e-mail op ihchinfo@ezorg.nl als uw gegevens in de toekomst veranderen, met inbegrip van uw registratiestatus
  • Alle laboratoriumwekzaamheden wordt gefactureerd door een aparte vennootschap - SHL Groep.  Met hen dient u contact op te nemen als u vragen heeft over uw rekening.

Als u een Nederlandse zorgverzekering heeft:
Alle huisarts consultatiekosten worden gereguleerd door het Nederlandse Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) samen met de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) - het Nederlandse bestuursorgaan dat verantwoordelijk is voor het toezicht op de kosten in de Nederlandse gezondheidszorg.

We hebben contracten met alle Nederlandse zorgverzekeringsmaatschappijen.  Daarom hoeft u niet te betalen op de dag van uw afspraak.  In plaats daarvan, factureren wij uw Nederlandse zorgverzekeraar direct.

Eigen risico

Houd er rekening mee dat de Nederlandse zorgverzekeringsmaatschappijen een verplicht eigen risico opleggen.  Deze bijdrage is geregeld door de Nederlandse regering en is jaarlijks van toepassing voor alle personen met een Nederlandse verzekering.  Uw eigen risico wordt meestal in mindering gebracht op eventuele vergoedingen die u ontvangt van uw verzekeringsmaatschappij.  Zaken zoals voorgeschreven medicatie en laboratoriumonderzoek maken ook deel uit van het eigen risico.  Voor 2016, is het eigen risico minimaal € 385.  Consultatie van de huisarts is vrijgesteld van dit eigen risico.

 

Als u een buitenlandse of internationale zorgverzekering heeft:

Alle patiënten met een internationale verzekering dienen ons te voorzien van een kopie van de verzekeringspas of certificaat via e-mail ihchinfo@ezorg.nl of door een geldige verzekeringspas of certificaat aan ons te tonen vóór uw eerste afspraak.

Rechtstreekse facturering
Om u te helpen vereenvoudigen wij waar mogelijk het factureringsproces voor u, we hebben afspraken voor rechtstreekse facturering voor de meeste polishouders van Cigna (voorheen Vanbreda) onderhandeld; Allianz  (alleen medewerkers van de NAVO en Iran Tribunaal); Europese ziekteverzekerings-kaarthouders; en de meeste AON studenten verzekeringen.

Uw verzekeringsmaatschappij dient u te voorzien van een overzicht van eventuele rekeningen die zij namens u aan ons hebben betaald.  Gelieve eventuele bijbetalingen, als u niet volledig door uw verzekeraar wordt vergoed, zo spoedig mogelijk te voldoen.

 

Andere internationale verzekeringen
Als uw verzekeringsmaatschappij hierboven niet wordt vermeld, dient u de kosten van uw huisartsbezoek ter plekke te voldoen op de dag van uw afspraak.  Wanneer u heeft betaald, kunt u vervolgens de factuur bij uw verzekeringsmaatschappij indienen om voor vergoeding in aanmerking te komen.

Jaarlijkse inschrijftarief
Wij hanteren een jaarlijks inschrijfttarief, dat elk jaar opnieuw van toepassing is.  Het inschrijftarief is gebruikelijk in Nederland om de reguliere lopende kosten van een medische praktijk te dekken.  Dit wordt meestal vergoed door verzekeraars.  Neem contact met ons op via e-mail ihchinfo@ezorg.nl of bezoek ons in de Patient Relations kamer als u hier meer  informatie over wenst.

 

Garantie van Betaling (GOP):
Wij accepteren ook een garantie van betaling (GOP) van bedrijven zoals SOS International; Tourist Support Holland (TSH) en AP Companies.  Het is belangrijk dat we de GOP via e-mail ontvangen met alle relevante gegevens, voordat er een afspraak is gemaakt.  Neem ook contact met ons op via e-mail op ihchinfo@ezorg.nl als u een GOP heeft van een instantie die niet hierboven is vermeld.

 

No-show / Annuleringskosten:
U dient een annulering van een afspraak met één van onze huisartsen, tenminste 24 uur van tevoren te doen. Indien u dit verzuimd ontvangt u alsnog een factuur waarop no-show / annuleringskosten in rekening worden gebracht.  Dit bedrag wordt meestal niet vergoed door uw verzekeringsmaatschappij.

 

Heeft u meer informatie nodig?
Raadpleeg de volgende links voor meer informatie:

Europese ziekteverzekeringskaart

Nederlandse Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) 

Nederlandse Zorgautoriteit (NZa)

U kunt ons natuurlijk altijd e-mailen naar ihchinfo@ezorg.nl als u niet de juiste informatie kunt vinden.

 

 

Share: