Afspraken maken en afzeggen

Huisartsen

U dient zich te registreren voordat u als patiënt een consult bij onze huisartsen kunt boeken. Dit heeft onder andere te maken met het Nederlandse registratiesysteem, waarbij de registratie leidend is voor de declaraties aan uw verzekeraar. U kunt onze artsen ook vragen voor een second opinion. 

Specialisten

U hoeft niet bij onze huisartsen geregistreerd te zijn om een afspraak te maken bij een van onze specialisten. Als u nog geen huisarts heeft raden wij wel aan om u in onze huisartsenpraktijk te laten registreren. Als u een Nederlandse verzekering heeft heeft u een verwijsbrief nodig.

Overige diensten

Kijk op https://ihch.nl/nl/services/  voor een overzicht van onze overige diensten

Afzeggen of niet verschijnen op afspraken (No show)

Wij hanteren een 24-uurs afzeg beleid voor consulten. Als u niet eerder dan 24 uur voor uw afspraak afzegt, zult u een rekening ontvangen voor het consult. Het tarief hangt af van uw inschrijving bij het IHCH en varieert van €18  tot € 56 euro voor de huisartsen en van €80 tot €120 euro voor de overige artsen, afhankelijk voor hoeveel tijd uw afspraak was gereserveerd.

De meeste verzekeraars zullen deze kosten niet vergoeden.

Share: