Praktijkmanager huisartsenzorg

Inhoud functie

De “Praktijkmanager huisartsenzorg” draagt de verantwoordelijkheid voor de bedrijfsvoering van IHCH huisartsen.

De praktijkmanager is gezamenlijk met het Management Team (MT) verantwoordelijk voor de integrale bedrijfsvoering op financieel, strategisch, tactisch en operationeel niveau.

 

Plaats in de organisatie

De praktijkmanager ontvangt hiërarchisch leiding van het MT en is het eerste aanspreekpunt voor de huisartsen, de specialistisch verpleegkundigen, POH’s en de receptionisten.

 

Hoofdactiviteiten/resultaatgebieden/verantwoordelijkheden en taken

1: Organisatie en beleid

 • Beleidsontwikkeling en implementatie
 • Zorgvernieuwing implementeren
 • Externe contacten
 • Werk- en dienstroosters
 • Vakantieplanning
 • Werkoverleg

2: Kwaliteit

 • Praktijkaccreditatie
 • Protocollen en werkplannen
 • Klachtenafhandeling
 • Verbeterplannen
 • Informatiebeveiliging
 • Risico inventarisatie en evaluatie

3: Communicatie

 • Patienteninformatie
 • Website & wachtkamerschermen
 • Bewaken huisstijl

4: Personeel

 • Werving en selectie iom HR
 • Functioneringsgesprekken
 • Opleidingsbeleid
 • Coaching
 • Verzuimbegeleiding iom HR

5: Financieel

 • Zorgverzekeraars onderhandelingen (m&I, S modules)
 • Begroting
 • Jaarrekening en kwartaaloverzichten, rapportage aan MT
 • Aanvraag subsidies en projectfinaciering

6: Facilitair

 • Inkoop en onderhoud apparatuur
 • Inkoop en beheer medische gebruiks- en verbruiksmiddelen
 • Netheid faciliteiten

Competenties

 1. Betrokkenheid (Toont zich verbonden met de taak en de professie en stimuleert op basis hiervan anderen).
 2. Overtuigingskracht (Overtuigen en instemming krijgen met bepaalde plannen, ideeën).
 3. Flexibiliteit (Weet tot nieuwe scenario's te komen wanneer gegevens en/of omstandigheden wijzigen).
 4. Leiderschap (Het geven van richting en sturing aan een groep. Het tot stand brengen en handhaven van doeltreffende samenwerkingsverbanden).

Kennis en ervaring

 • Bij voorkeur huisarts met gevraagde ervaring of praktijkmanager met minimaal 5 jaar ervaring in een eerstelijns gezondheidscentrum/huisartsenpraktijk
 • Opleiding(en) in management in de zorg, kwaliteitszorg, financieel management
 • Kennis is vereist van de werkprocessen van onderdelen van de kliniek en externe partijen, waarmee wordt afgestemd en samengewerkt, alsmede kennis van regels en richtlijnen van de organisatie.
 • De dynamiek in het vakgebied stelt eisen aan het zelfstandig bijhouden en aanvullen van de vereiste kennis.
 • Gedegen kennis en ervaring met elektronisch medisch dossier en Microsoft Office.
 • Grondige kennis van het Nederlandse verzekeringssysteem
 • Uitstekende beheersing in woord en geschrift van de Nederlandse en Engelse taal.

Communicatieve en sociale vaardigheden

 • Sociale vaardigheden, zoals intermenselijke zorg en aandacht,  inlevingsvermogen, goed luisteren, tact, het bewaren van de eigen (professionele) houding en beheersing van conflict- en crisissituaties, zijn vereist in de omgang met de grote diversiteit aan collega’s, clienten en andere zorgverleners, bij het
  bespreekbaar maken van gevoelige onderwerpen en tegenstellingen.

Overige functie-eisen

 • Het betrachten van eerlijkheid, integriteit en geheimhouding zijn vereist.
 • Doorzettingsvermogen, stressbestendigheid, ongeacht de hoeveelheid storende factoren.
 • Is representatief en voorkomend.
 • Heeft het vermogen om met belangentegenstellingen op een positieve manier om te gaan en is in staat het beleid en de gestelde doelen te realiseren, ook ingeval de belangen van een enkele groepering zich daartegen verzetten.
 • Heeft internationaal oriëntatievermogen.

 

Informatie en sollicitatie

Herkent u zichzelf in dit profiel? Dan nodigen wij u van harte uit om te solliciteren. Uw gemotiveerde sollicitatie inclusief C.V. kunt u per e-mail richten aan Ms Laura Brouwer: laurab@ezorg.nl

Uw sollicitatie wordt vertrouwelijk behandeld.

Voor meer informatie over de functie kunt u contact opnemen met Philip Boerebach, Directeur (06-2468 2506).

Share: