Disclaimer

Het samenstellen van de internetpagina's van International Health Centre The Hague (IHCH) gebeurt met grote zorg. Desondanks kan het voorkomen dat informatie onvolledig of onjuist op de pagina's is terechtgekomen. Er kunnen echter geen rechten worden ontleend aan de aangeboden informatie. Het IHCH of haar medewerkers kunnen evenmin aansprakelijk worden gesteld voor eventuele gevolgen of opgelopen schade vanwege de aangeboden informatie.

Op de internetpagina's van het IHCH staan links die verwijzen naar internetpagina's van derden die niet onder het domein van het IHCH vallen. Op de inhoud van deze pagina's hebben de medewerkers van het IHCH geen enkele invloed en hoewel het IHCH zoveel mogelijk zal selecteren en toezien op de kwaliteit van de informatie op deze pagina's, kunnen het IHCH of haar medewerkers geen enkele aansprakelijkheid voor de aldaar aangeboden informatie aanvaarden

Het IHCH behoudt zich het recht voor om de inhoud van de internetpagina's en de tekst van deze verklaring op elk gewenst moment naar eigen inzicht te wijzigen. Met het gebruik van de internetpagina's van het IHCH verklaart de gebruiker uitdrukkelijk dat dit op eigen risico gebeurt en alle verantwoordelijkheid die verband houdt met het gebruik van deze pagina's bij de gebruiker ligt.

Share: